Siðareglur Ungmennasambands Skagafjarðar (UMSS) og aðildarfélaga

Tilgangur og markmið

Siðareglurnar þjóna þeim tilgangi að gera iðkendum, þjálfurum, foreldrum og öðrum sem að starfi ungmennasambandsins koma, grein fyrir því hvaða hegðunarviðmið eru höfð að leiðarljósi í starfinu og til hvers er ætlast af þeim einstaklingum sem koma fram í nafni UMSS og aðildarfélaga þess. Markmið siðareglna er að stuðla að bættri framkomu og styðja metnaðarfulla og heiðarlega framgöngu allra, en einnig til að efla traust og fagmennsku út á við sem og inná við. Gengið er út frá því að allir iðkendur, þjálfarar, foreldrar, starfsfólk kynni sér siðareglurnar og fari eftir þeim. Brot á sérmerktum siðareglum eru álitin agabrot innan sambandsins og viðurlög við þeim í samræmi við viðbragðsáætlun UMSS.

Íþróttaiðkandi og keppandi UMSS - þú skalt:

 1. Alltaf gera þitt besta og bera ábyrgð á eigin frammistöðu.
 2. Viðhalda jákvæðni í hugsun og orði, bæði þegar vel gengur og illa.
 3. Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika í íþróttum.
 4. Sýna öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.
 5. Hvorki þræta né deila við dómarann.
 6. Vera heiðarlegur, sanngjarn og opinn gagnvart þjálfara og forystufólki  félagsins sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni.
 7. Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja og þjálfara.
 8. Koma fram við aðra eins og þú vilt að komið sé fram við þig
 9. Vera ávallt stundvís á æfingar og keppnir, leggja þig alltaf fram.
 10. Bera virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra óháð því hvað fólk er ólíkt hvað varðar s.s. kyn, kynþátt, trúarbrögð og kynhneigð.

Að auki – Íþróttaiðkandi og keppandi UMSS +18 – þú skalt:

 1. *Hafa heilbrigði að leiðarljósi og neyta aldrei ólöglegra lyfja né vímuefna.
 2. Virða alltaf ákvarðanir dómara og annarra starfsmanna leiksins.
 3. Forðast neikvæð ummæli eða skammir.
 4. Vera heiðarleg/ur og opin í samvinnu við þjálfara og aðra sem styðja þig.
 5. Taka sjálf/ur höfuðábyrgð á framförum þínum og þroska
 6. Vera ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, jafnt utan vallar sem innan og hafa hugfast að þú ert fyrirmynd yngri iðkenda.
 7. * Aldrei samþykkja eða sýna ógnandi eða ofbeldisfulla hegðun eða áreiti þar með talið kynbundið og kynferðislegt og beita þér gegn því.
 8. Forðast náin persónuleg samskipti við þjálfara þinn.

*Brot á sérmerktum siðareglum eru álitin agabrot innan sambandsins og viðurlög við þeim í samræmi við viðbragðsáætlun UMSS.

Þjálfari:

 1. Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin  forsendum. Komdu vel fram við þá alla, óháð kyni, kynþætti, skoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð sem þýðir m.a. að vera réttlát/ur, umhyggjusamur/söm og heiðarleg/ur gagnvart iðkendum þínum.
 2. Styrktu jákvæða hegðun og framkomu. Viðhafðu einnig jákvæða gagnrýni og forðastu neikvæða gagnrýni.
 3. Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika.
 4. Sýndu íþróttinni virðingu og virtu reglur hennar, venjur og siði. Stuðlaðu að því að iðkendur geri slíkt hið sama og kenndu þeim að virða dómara og keppinauta.
 5. Fáðu iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem tengjast þeim og kenndu þeim að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
 6. *Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.
 7. Sýndu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.
 8. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf.
 9. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum.
 10. *Samþykktu aldrei ógnandi, ofbeldisfulla hegðun eða áreiti þar með talið kynbundið og kynferðislegt og beittu þér gegn því.
 11. Haltu á lofti heiðarleika (Fair Play) innan íþróttarinnar.
 12. Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, nema með leyfi foreldra/forsjáraðila.
 13. *Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð. Forðastu samskipti gegnum síma og netið nema til boðunar æfinga og upplýsingagjafar. Náið líkamlegt samband við iðkanda er ekki leyfilegt. Komdu þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn/ein með iðkanda að nauðsynjalausu.
 14. Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan.
 15. Beittu þér í forvörnum gegn notkun ólöglegra lyfja, vímuefna, áfengis og alls tóbaks.
 16. *Öll neysla tóbaks, rafrettna, áfengis eða annarra vímuefna er óheimil í öllu  íþróttastarfi.
 17. Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á kostnað iðkandans.
 18. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.
 19. *Upplýstu foreldra um grun um stríðni/eða áreitni.

*Brot á sérmerktum siðareglum eru álitin agabrot innan sambandsins og viðurlög við þeim í samræmi við viðbragðsáætlun UMSS.

Foreldri/forsjáraðili hafðu ávallt hugfast að:

 1. Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju en ekki til að gleðja þig.
 2. Hvetja barnið þitt til að fara eftir og virða reglur íþróttanna og að leysa deilur án fjandskapar eða ofbeldis.
 3. Styðja og hvetja öll börn og ungmenni – ekki bara þín eigin.
 4. Vera jákvæður, bæði þegar vel gengur og þegar illa gengur.
 5. Bera virðingu fyrir störfum þjálfara, ekki reyna að hafa áhrif á störf hans á meðan á þjálfun, leik eða keppni stendur.
 6. Líta á dómarann sem leiðbeinanda barna, ekki gagnrýna ákvarðanir hans fyrir framan iðkendur.
 7. Meta þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu, því án þeirra hefði barn þitt ekki möguleika á að stunda æfingar og keppni með sínu félagi.
 8. Upplýstu félag/þjálfara/starfsmann um grun um stríðni/eða áreitni.
 9. Virða rétt hvers barns, óháð s.s. kyni, kynþætti, trúarbrögðum og kynhneigð.

Stuðningsmaður:

 1. Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja, og af virðingu.
 2. Mundu að mikilvægast er að hvetja þitt lið áfram og hrósa þegar vel er gert. Stuðningsmenn eiga að hvetja og hrósa.
 3. Forðastu niðrandi ummæli í garð andstæðinga og samherja, jafnt stuðnings manna sem og leikmanna og þjálfara.
 4. Forðastu neikvæða hegðun á kappleikjum, svo sem ölvun og ólæti. Mundu að þú ert mikilvæg fyrirmynd félagsmanna og slæm hegðun þín getur skaðað ímynd félagsins alls.
 5. Berðu virðingu fyrir störfum dómara og þjálfara liðsins.
 6. Hlutverk stuðningsmanna er félaginu mjög mikilvægt og því ber stuðningsmanni að standa ávallt vörð um gildi félagsins jafnt utan vallar sem innan.

Stjórnarmaður/starfsmaður:

 1. Stattu vörð um anda og gildi félagsins og sjáðu um að hvorttveggja lifi áfram meðal félagsmanna.
 2. Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja og af virðingu.
 3. Virtu lýðræðisreglur og gagnsæi við ákvarðanatöku og stjórnaðu samkvæmt reglum um ábyrga fjármálastjórn
 4. Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu félagsmenn að þátttakendum í ákvarðanatöku eins og hægt er.
 5. Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og utan.
 6. Stuðlaðu að því að formlegum og siðferðislegum reglum og venjum sé fylgt.
 7. Notfærðu aldrei stöðu þína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.

 

Samþykkt af stjórn UMSS á stjórnarfundi þann 21. febrúar 2018 og  af kjörfulltrúum UMSS á 98. Ársþingi UMSS þann 10. mars 2018.