Styrktar- og Verkefnasjóðir

Fræðslu og verkefnasjóður (UMFÍ)

Fræðslu og verkefnasjóður UMFÍ hefur þann tilgang að styrkja félags- og íþróttastarf ungmennafélagshreyfingarinnar m.a. með því að auka menntun og þekkingu félaga innan hreyfingarinnar á íþróttagreinum, þjálfun, í félagsmálum og félagsstarfi. 

Rétt til styrkveitingar úr sjóðnum eiga allir félagar í ungmennafélögum sem eru virkir í starfi og hafa uppáskrift síns félags eða sambands til að afla sér aukinnar þekkingar á sínu sérsviði sem gæti nýst viðkomandi félagi, sambandi og ungmennafélagshreyfingunni í heild. Einnig eiga stjórn og nefndir UMFÍ, héraðssambönd, ungmennafélög og deildir innan þeirra rétt á að sækja um styrk úr sjóðunum.

Úthlutun úr sjóðnum fer fram tvisvar á ári, sem næst 1. maí og 1. nóvember ár hvert. Umsóknir, á þar til gerðu eyðublaði, þurfa að berast fyrir 1. apríl vegna maí úthlutunar og fyrir 1. október vegna úthlutunar í nóvember. Nánari upplýsingar má finna hér.

 

Umhverfissjóður (UMFÍ)

Umhverfissjóður UMFÍ hefur þann tilgang að styrkja umhverfisverkefni félaga eða einstaklinga innan ungmennafélagshreyfingarinnar. Umsóknir skulu berast á þar til gerðum umsóknareyðublöðum fyrir 15. apríl ár hvert. Tilkynnt er um styrkveitingar fyrir 15. maí sama ár. Skilyrði fyrir styrkjum er að styrkþegi sé félagi/félag í UMFÍ og verkefnið sé umhverfisverkefni.

Nánari upplýsingar má finna hér.

 

Æskulýðssjóður

Æskulýðssjóður byggir á Æskulýðslögum (nr. 70/2007) og reglugerð um Æskulýðssjóð (nr. 60/22. janúar 2008). Hlutverk sjóðsins er að styrkja verkefni á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka. Einkum er horft til verkefna sem eru unnin fyrir börn og ungmenn og/eða með virkri þátttöku þeirra, þjálfun forystufólks, leiðbeinenda og sjálfboðaliða, nýjungar og þróunarverkefni og samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka.

Fyrir börn og ungmenni, á aldrinum 6-25 ára. Allir þeir sem eru í forsvari fyrir æskulýðsfélög og æskulýðssamtök geta sótt um. Ekki er gert ráð fyrir að hefðbundin íþróttafélög sæki um verkefni sem snúa að íþróttastarfsemi í þennan sjóð.

Skilyrði úthlutunar og forgangsatriði eru að verkefnin þurfa að falla að markmiðum laga um Æskulýðsfélög. Þar segir að með æskulýðsstarfi sé átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Hvorki er heimilt að styrkja árvissa né fasta viðburði í félagsstarfi svo sem þing, mót eða þess háttar atburði né ferðir hópa.

Við úthlutun úr Æskulýðssjóði fyrir árið  2016 verður lögð áhersla á umsóknir frá æskulýðsfélögum og æskulýðssamtökum sem lúta að fjölgun félagsmanna og eflingu innra starfs þeirra, mannréttindafræðslu, verkefnum sem er ætlað að vinna gegn einelti eða einsemd og samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka.

Það er úthlutað tvisvar á ári  og umsóknafrestur er; 15. febrúar og 15. október.

Næsti umsóknarfrestur er 15. október 2022 kl. 16:00.

Nánari upplýsingar má finna hér.

 

Íþróttarsjóður

Styrkirnir eru ætlaðir íþrótta- og ungmennafélögum á landinu til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkanna. Einnig til að stunda rannsóknir á ýmsum þáttum íþróttastarfsemi í landinu. Markmið sjóðsins er að stuðla að nýsköpun og eflingu íþróttastarfs fyrir börn og unglinga, efla þekkingu þjálfara og leiðbeinenda í íþróttastarf, auka gildi íþróttastarfs í forvörnum og auka veg og virðingu íþróttastarfs í samfélaginu.

Íþróttasjóður byggir á Íþróttalögum nr. 64/1998 og reglugerð um sjóðinn nr. 803/2008

Hvað er styrkt?

Veita má framlög til eftirfarandi verkefna á sviði íþrótta;

 1.  Sérstakra verkefna íþróttafélaga og samtaka þeirra sem miða að því að bæta aðstöðu til íþróttaiðkanna.

 2. Útbreiðslu- og fræðsluverkefna og skal einkum lögð áhersla á verkefni sem uppfylla einhver eftirfarinna skilyrða;

  • Stuðla að nýsköpun og eflingu íþróttastarfs fyrir börn og unglinga

  • Eflingu þekkingu þjálfara og leiðbeinenda í íþróttastarfi

  • Auka gildi íþróttastarfs í forvörnum

  • Auka veg og virðingu íþróttastarfs í samfélaginu

 3. Íþróttarannsókna

 4. Verkefnum samkvæmt 13. gr. íþróttalaga

Skilyrði úthlutunar

Verkefnin þurfa að falla að markmiðum Íþróttalaga. Þar segir að íþróttir séu hvers konar líkamleg þjálfun er stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði og hreysti.

Næsti umsóknarfrestur er 1. október 2022, kl. 1:00. Opnað er yfirleitt fyrir umsóknir sex vikum fyrir umsóknarfrest. Upplýsingar má finna hér.

 

Evrópa unga fólksins

Evrópa unga fólksins (EUF) er þjónustuskrifstofa og þekkingarmiðstöð fyrir æskulýðsstarf á Íslandi. Hlutverk hennar er að veita styrki úr Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins til verkefna í æskulýðsstarfi. Starfsfólk skrifstofunnar er tilbúið að aðstoða þá sem ætla að sækja styrki við að móta góð verkefni. Jafnframt er það tilbúið til þess að miðla þekkingu um æskulýðsstarf og óformlegt nám á Íslandi á ýmsa vegu.

Verkefni sem hægt er að sækja styrk til EUF eru ungmennaskiptiEVS sjálfboðaliðaverkefniþjálfun aðila í æskulýðsstarfistefnumiðuð samstarfsverkefnifrumkvæði ungs fólks og fundir ungs fólks og ráðamanna. Að auki er hægt að fá aðstoð vegna samstarfs við lönd utan Evrópu.

Á Íslandi hýsir Rannís Landskrifstofu Erasmus+. Hluti styrkja Erasmus+ á sviði mennta- æskulýðs og íþróttamála eru í umsjá Framkvæmdaskrifstofu mennta- og menningarmála í Brussel.

Umsóknarfrestir 2022 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur auglýst umsóknarfresti í Erasmus+ og European Solidarity Corps áætlununum fyrir árið 2022.

Nám og þjálfun

Menntun: 23. febrúar kl. 11

Æskulýðsstarf: 23. febrúar kl. 11 og 4. október kl. 10

Samstarfsverkefni

Menntun: 23. mars kl. 11 og fyrir smærri samstarfsverkefni: 4. október kl. 10

Æskulýðsstarf: 23. mars kl. 11 og 4. október kl. 10

European Soldarity Corps: Sjálfboðaliðaverkefni og Samfélagsverkefni

Sjálfboðaliðaverkefni: 23. febrúar kl. 11

Samfélagsverkefni: 23. febrúar kl. 11 og 4. október kl. 10.

Sækja þarf um Gæðavottun (e. Quality Label) áður en sótt er um fjármagn fyrir sjálfboðaliðaverkefnum. Hægt er að skila inn umsóknum í Gæðavottun allt árið um kring. 

Erasmus aðild

Aðildin snýr eingöngu að náms- og þjálfunarverkefnum og er leið til að einfalda umsýslu og alþjóðastarf þátttakenda. Umsóknarfrestur er til 19. október kl. 10.

Upplýsingar fyrir umsækjendur

Þau sem hafa hugsað sér að sækja um eru hvött til að skoða heimasíðu Erasmus+ – en þar eru upplýsingar um skilyrði umsókna, hvernig umsókn er metin, upphæðir styrkja og umsóknarfresti.

Á heimasíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins má finna handbækur fyrir Erasmus+ og European Solidarity Corps. Einnig er velkomið að setja sig í samband við starfsfólk Landskrifstofunnar á Íslandi til að fá nánari upplýsingar um þau skilyrði sem umsækjendur þurfa að uppfylla til að geta sótt um styrki í Erasmus+ og European Solidarity Corps.

Upplýsingarnar á þessari síðu eru birtar með fyrirvara um villur og breytingar. Allar tímasetningar miðast við íslenskan tíma.

Auglýsing um umsóknir í Erasmus+ fyrir árið 2022 í heild sinni.

Sjá nánar hér.

 

Íþrótta og Ólympíusamband Íslands - Ferðasjóður

Ferðasjóður íþróttafélaga hefur fengið árlegt framlag á Fjárlögum Alþingis, allt frá árinu 2007, til úthlutunar til íþrótta- og ungmennafélaga í landinu vegna keppnisferða innanlands.  Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands var falin umsjón á útreikningi og úthlutunum úr sjóðnum. 

Styrkjum er úthlutað eftir á, í febrúar hvers árs, vegna keppnisferða ársins á undan.

Öll íþrótta- og ungmennafélög innan vébanda ÍSÍ geta sótt um styrk úr sjóðnum. 

Hægt er að nálgast umsóknar síðuna hér. (Umsóknafrestur er í byrjun janúar ár hvert).

 

Lýðheilsusjóður - Embætti landlæknis

Lýðheilsusjóður starfar samkvæmt lögum um landslækni og lýðheilsu og reglugerð um lýðheilsusjóð.

Hlutverk sjóðsins er að styrkja lýðheilsustarf sem samræmist markmiðum laga um landlækni og lýðheilsu, bæði innan og utan embættisins, í þeim tilgangi að stuðla að heilsueflingu og forvörnum. Styrkir eru veittir til verkefna og afmarkaðra hagnýtra rannsókna.

Umsóknafrestur er breytilegur. Nánari upplýsingar má finna hér og hér má finna úthlutunarreglur.

 

Menningarsjóður KS

Menningarsjóður KS, hefur styrkt margskonar menningarstarfsemi í Skagafirði gegn um árin. Má þar nefna styrki til kóra og annarrar tónlistarstarfsemi, leikfélaga, íþrótta- og æskulýðsstarfsemi og styrki til listamanna.

Ekki er auglýstur sérstakur tími þar sem óskað er eftir umsóknum, en oftast er úthlutað úr honum í desember og janúar, og síðan um mitt sumar.

Nánari upplýsingar má finna hér.

 

Uppbyggingarsjóður Sóknaráætlunar Norðurlands vestra

Tilgangur Uppbyggingarsjóðs er að styrkja menningar-, atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni á Norðurlandi vestra. Uppbyggingarsjóðurinn er samkeppnissjóður. Umsóknir eru metnar út frá þeim markmiðum og áherslum sem koma fram í Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 og samningi um Sóknaráætlun Norðurlands vestra sem var undirritaður 10. feb. 2015.

Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra styrkir:
a) Verkefni á sviði menningar.
b) Stofn- og rekstrarverkefni stofnana (s.s. safna, setra og listamiðstöðva) á sviði menningarmála. Sjá þó lið 7.
c) Verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar.

Umsóknartími auglýstur á vefsíðu og fréttamiðlum.

Nánari upplýsingar má finna hér.

 

66° north

Samstarf og stykbeiðni. Nánari upplýsingar er hægt að finna hér.

 

MS

Hér gefst kostur á að senda MS beiðni um styrk eða auglýsingu. Styrkbeiðnir eru ekki afgreiddar nema í gegnum netfangið styrkur@ms.is fyrir vörustyrki og vegna auglýsingabeiðna þarf að fylla út form sem er á síðu þeirra. 

Jákvæðum beiðnum er svarað innan tíu daga.

 

Samkaup

Hér getur þú sótt um styrk úr styrktarsjóði Samkaupa en sjóðurinn styrkir árlega fjöldann allan af hinum ýmsum samfélagsverkefnum. Farið er yfir allar umsóknir sem berast í lok hvers mánaðar. Samþykktum umsóknum er svarað í byrjun hvers mánaðar.

 

Arionbanki

Arion banki starfar eftir ákveðinni styrktarstefnu þar sem stefna bankans í samfélagsábyrgð er höfð að leiðarljósi. Helstu þættir stefnunnar eru m.a.:

Á landsbyggðinni styðja útibú bankans við fjölbreytt íþrótta- og menningarstarf í heimabyggð sinni auk annarra málefna. Hafið samband við útibú í ykkar heimabyggð fyrir verkefni félagsins.

 

Landsbankinn

Styrkir úr Samfélagssjóði Landsbankans

Landsbankinn veitir fimmtán milljónir króna í samfélagsstyrki. Samfélagsstyrkjunum er ætlað að styðja við verkefni á ýmsum sviðum, þar á meðal á sviði mannúðarmála, menningar og lista, menntunar, rannsókna og vísinda, forvarnar- og æskulýðsstarfs og á sviði umhverfismála og náttúruverndar.

Sérstök dómnefnd fer yfir umsóknirnar og er umsóknarferlið gagnsætt og faglegt. Meirihluti dómnefndar er skipaður fagfólki utan bankans.

Mikilvægt er að vanda vel framsetningu umsókna og frágang þeirra. Umsækjendur eru hvattir til að senda öll þau gögn sem geta komið að gagni við mat á umsóknum og gera þarf skýra grein fyrir því hvernig styrk yrði varið.

Það er stefna Landsbankans að leita til fagfólks um dómnefndarstörf og skipar það meirihluta í öllum dómnefndum. Allir umsækjendur þurfa að fylla út rafræna umsókn hér á vef bankans.

Valitor

Samfélagssjóður Valitor hefur starfað óslitið frá árinu 1992. Þegar sjóðurinn var stofnaður bar hann nafnið Menningarsjóður Visa. Við vorúthlutun sjóðsins í maí 2011 var nafni hans breytt í Samfélagssjóð Valitor til samræmis við nafn félagsins og til að endurspegla tilgang hans. Hlutverk sjóðsins er að styðja margvísleg menningar-, mannúðar- og samfélagsmál.

Stjórn sjóðsins skipa þeir Guðmundur Þorbjörnsson, stjórnarformaður Valitor, Viðar Þorkelsson, forstjóri Valitor og Kristján Þ. Harðarson, framkvæmdastjóri Valitor Issuing Solutions.

Umsóknum skal fylgja greinargóð lýsing á markmiði eða viðfangsefni. Prófskírteini, umsagnir eða önnur gögn eru frábeðin. Umsóknarfrestur er til og með 1. apríl ár hvert, nánari upplýsingar hér.

 

Landsvirkjun - Samfélagssjóður

Samfélagssjóður Landsvirkjunar var stofnaður árið 2010 í þeim tilgangi að halda utan um styrkveitingar Landsvirkjunar. Tekið er á móti umsóknum allt árið en úthlutað er úr sjóðnum þrisvar á ári. Umsóknarfrestur er til 25. mars, júlí og nóvember ár hvert.

Stefna sjóðsins er að styðja verkefni sem hafa breiða samfélagslega skírskotun og möguleika á að hafa jákvæð áhrif á íslenskt samfélag. 

Styrkir eru veittir einstaklingum, hópum, sjálfseignarstofnunum og frjálsum félagasamtökum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Sjóðurinn veitir styrki til skilgreindra verkefna og atburða. Sjóðurinn veitir ekki rekstrarstyrki. 

Verkefni sem koma einkum til greina:

 • Verkefni á sviði umhverfis-, náttúru og auðlindamála

 • Verkefni á vegum mannúðarsamtaka og líknarfélaga

 • Listir , menning og menntun

 • Forvarnar- og æskulýðsstarf

 • Heilsa og hreyfing

 Nánari upplýsingar má finna hér.

 

Sjóvá

Sjóvá veitir ár­lega styrki til aðila sem vinna að ýmsum góðum mál­efnum í þágu sam­fé­lags­ins. Sjóvá kapp­kostar að þeir fjár­munir sem fara til styrkt­ar­mála styðji við hlut­verk og stefnu fé­lags­ins. Sjóvá mun því styðja við og styrkja verk­efni sem hafa fyrst og fremst for­varn­ar­gildi en auk þess styrkir fé­lagið ýmis góðgerðar­mál, íþrótta- og menn­ing­ar­starf.

Sjóvá kýsa að styðja við og styrkja verk­efni eða at­burði sem tengj­ast til að mynda:

 • Slysavarna- og björgunarmálum
 • Bættri umferðarmenningu
 • Íþróttir (áhersla á barna- og unglingastarf)
 • Góðgerðarmál

Nánari upplýsingar má finna hér.

 

Samfélagssjóður TM

Það er stefna TM að styðja við samfélaglegverkefni sem tengjast forvörnum og heilbrigði fólks á öllum aldri. 

TM styrkir ýmsa málaflokka, má þar nefna forvarnir, góðgerðarmál, íþróttir og menningu. TM styrkir ekki einstaklinga, nemendur eða starfsmannafélög til náms, vegna íþrótta- og/eða utanlandsferða, kosningaherferðir nemenda og/eða stjórnmálaflokka.

Nánari upplýsingar má finna hér.

 

Samskip

Samskip taka samfélagslega ábyrgð og sýna það í verki með margvíslegum hætti. Flutningafyrirtæki eru einn af máttarstólpum samfélagsins og gegna þýðingarmiklu hlutverki.

Samskip huga að mörgum þáttum sem tengjast samfélagslegri ábyrgð, s.s. umhverfismálum, vinnuvernd og öryggismálum, orkumálum, mannauðsmálum auk sjálfbærni og hafa markað sér stefnu í þeim málaflokkum og fylgja henni fast eftir þannig að fléttist saman við starfshætti félagsins.

Samskip leggja margvíslegum málefnum lið á ári hverju, bæði góðgerðarmálum, menningarmálum og styrkja íþróttastarf á landinu. Sérstök áhersla hefur verið lögð á að styrkja fjölbreytta starfsemi er tengist landsbyggðinni. Við erum auk þess þátttakandi í ýmsum félagasamtökum er tengjast atvinnugreininni og leggja sitt af mörkum til að auka veg og virðingu hennar.

Þeir sem óska eftir auglýsingum og styrkjum, vinsamlegast sendið tölvupóst á netfangið styrkir@samskip.com

 

Eimskip

Eimskip leggur metnað sinn í að styrkja menntun, góðgerðamál og íþróttir. Sérstaklega er hugað að þeim er snúa að barna- og unglingastarfi. Öll erindi eru tekin fyrir einu sinni í mánuði af sérstakri nefnd og þeim öllum svarað. Nánari upplýsingar má finna hér.

Isavia

Isavia vill leggja sitt af mörkum til metnaðarfulls starf á ýmsum sviðum samfélagsins. Félagið hefur átt samstarf við fjölda aðila og styrkt margvísleg samfélagsleg verkefni. Stefna sjóðsins er að styrkja verkefni sem hafa breiða samfélagslega skírskotun og möguleika á að hafa jákvæð áhrif á íslenskt samfélag, bæði á landsvísu sem og á starfssvæðum Isavia.

Samfélagsstyrkjunum er ætlað að styðja við verkefni á ýmsum sviðum. Verkefni sem koma einkum til greina eru:

 • Verkefni á sviði umhverfismála
 • Verkefni á vegum mannúðarsamtaka og líknarfélaga
 • Viðburðir og verkefni á sviði lista, menningar og mennta
 • Verkefni á sviði forvarna og æskulýðsstarfs
 • Flugtengd málefni.

Ákveðið hefur verið að fresta næstu úthlutun úr sjóðnum til ársloka og því verður einungis ein úthlutun úr sjóðnum árið 2019. Allar umsóknir sem berast á árinu verða skoðaðar og við munum senda tölvupóst til umsækjenda  þegar niðurstaða úthlutunar liggur fyrir. Þeim sem vilja endurskoða umsókn sína fyrir úthlutun bendum við á að best er að gera það í gegnum umsóknarferlið hér á síðunni.

Upplýsingar er hægt að finna hér.

Orkan

Orkan leggur sig fram við að styrkja samfélagsverkefni um allt land. Orkunni berast tugir beiðna mánaðarlega. Styrktarráð kemur saman fjórum sinnum á ári og metur umsóknir. Mikilvægt er því að umsóknir berist í tíma því ómögulegt er að verða við beiðnum með skömmum fyrirvara.  Nánari upplýsingar er hægt að finna hér.

OLÍS

Hægt er að sækja um styrki hjá OLÍS vegna íþróttamála.

Nánari upplýsingar má finna hér.

N1

Það er stefna N1 að stuðla að framgangi og uppbyggingu  á sviði forvarna-, umhverfis-, íþrótta- og menningarmála um land allt. N1 vill á markvissan og jákvæðan hátt taka þátt í og stuðla að uppbyggingu samfélagsins.

Í stuðningi sínum við samfélagið leggur N1 áherslu á að styrkja og styðja við barna- og unglingastarf íþróttafélaga víða um land.  Grasrótarstuðningur skiptir N1 miklu máli og það gefur N1 mikinn innblástur að fjármunum N1 sé varið í að byggja upp stjörnur framtíðarinnar.

Nánari upplýsingar má finna hér.