Siðareglur Ungmennasambands Skagafjarðar (UMSS) og aðildarfélaga

Tilgangur og markmið

Siðareglurnar þjóna þeim tilgangi að gera iðkendum, þjálfurum, foreldrum og öðrum sem að starfi ungmennasambandsins koma, grein fyrir því hvaða hegðunarviðmið eru höfð að leiðarljósi í starfinu og til hvers er ætlast af þeim einstaklingum sem koma fram í nafni UMSS og aðildarfélaga þess. Markmið siðareglna er að stuðla að bættri framkomu og styðja metnaðarfulla og heiðarlega framgöngu allra, en einnig til að efla traust og fagmennsku út á við sem og inná við. Gengið er út frá því að allir iðkendur, þjálfarar, foreldrar, starfsfólk kynni sér siðareglurnar og fari eftir þeim. Brot á sérmerktum siðareglum eru álitin agabrot innan sambandsins og viðurlög við þeim í samræmi við samræmdri viðbragðsáætlun fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfs.

Iðkendur - börn og ungmenni:

 1. Gerðu alltaf þitt besta og berðu ábyrgð á eigin frammistöðu.
 2. Viðhaltu jákvæðni í hugsun og orði, bæði þegar vel gengur og illa.
 3. Virtu alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika í íþróttum.
 4. Sýndu öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.
 5. Þrættu hvorki né deildu við dómarann.
 6. Vertu heiðarlegur, sanngjarn og opinn gagnvart þjálfara og forystufólki  félagsins sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni.
 7. Forðastu neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja og þjálfara.
 8. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að komið sé fram við þig.
 9. Vertu ávallt stundvís á æfingar og keppnir, leggðu þig alltaf fram.
 10. Berðu virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra óháð því hvað fólk er ólíkt hvað varðar s.s. kyn, kynþátt, trúarbrögð og kynhneigð.

 

Iðkendur - 18 ára og eldri:

 1. *Hafðu heilbrigði að leiðarljósi og neyttu aldrei ólöglegra lyfja né vímuefna.
 2. Virtu alltaf ákvarðanir dómara og annarra starfsmanna leiksins.
 3. Forðastu neikvæð ummæli eða skammir.
 4. Vertu heiðarlegur og opin í samvinnu við þjálfara og aðra sem styðja þig.
 5. Taktu sjálfur höfuðábyrgð á framförum þínum og þroska
 6. Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, jafnt utan vallar sem innan og hafðu hugfast að þú ert fyrirmynd yngri iðkenda.
 7. * Samþykktu aldrei eða sýndu ógnandi eða ofbeldisfulla hegðun eða áreiti þar með talið kynbundið og kynferðislegt og beittu þér gegn því.
 8. Forðastu náin persónuleg samskipti við þjálfara þinn.

*Brot á sérmerktum siðareglum eru álitin agabrot innan sambandsins og viðurlög við þeim í samræmi við samræmdri viðbragðsáætlun fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfs.

 

Þú sem þjálfari:

 1. Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum. Komdu vel fram við þá alla, óháð kyni, kynþætti, skoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð sem þýðir m.a. að vera réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum þínum.
 2. Styrktu jákvæða hegðun og framkomu. Viðhafðu einnig jákvæða gagnrýni og forðastu neikvæða gagnrýni.
 3. Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika.
 4. Sýndu íþróttinni virðingu og virtu reglur hennar, venjur og siði. Stuðlaðu að því að iðkendur geri slíkt hið sama og kenndu þeim að virða dómara og keppinauta.
 5. Fáðu iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem tengjast þeim og kenndu þeim að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
 6. *Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.
 7. Sýndu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.
 8. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf.
 9. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum.
 10. *Samþykktu aldrei ógnandi, ofbeldisfulla hegðun eða áreiti þar með talið kynbundið og kynferðislegt og beittu þér gegn því.
 11. Haltu á lofti heiðarleika (Fair Play) innan íþróttarinnar.
 12. Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, nema með leyfi foreldra/forsjáraðila.
 13. *Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð. Forðastu samskipti gegnum síma og netið nema til boðunar æfinga og upplýsingagjafar. Náið líkamlegt samband við iðkanda er ekki leyfilegt. Komdu þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn með iðkanda að nauðsynjalausu.
 14. Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan.
 15. Beittu þér í forvörnum gegn notkun ólöglegra lyfja, vímuefna, áfengis og alls tóbaks.
 16. *Öll neysla tóbaks, rafrettna, áfengis eða annarra vímuefna er óheimil í öllu  íþróttastarfi.
 17. Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á kostnað iðkandans.
 18. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.
 19. *Upplýstu foreldra um grun um stríðni og/eða áreitni.

*Brot á sérmerktum siðareglum eru álitin agabrot innan sambandsins og viðurlög við þeim í samræmi við samræmdri viðbragðsáætlun fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfs.

 

Þú sem foreldri eða forráðamaður

hafðu ávallt hugfast að:

 1. Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju en ekki til að gleðja þig.
 2. Hvettu barnið þitt til að fara eftir og virða reglur íþróttanna og að leysa deilur án fjandskapar eða ofbeldis.
 3. Styddu og hvettu öll börn og ungmenni – ekki bara þín eigin.
 4. Vertu jákvæður, bæði þegar vel gengur og þegar illa gengur.
 5. Berðu virðingu fyrir störfum þjálfara, ekki reyna að hafa áhrif á störf hans á meðan á þjálfun, leik eða keppni stendur.
 6. Líttu á dómarann sem leiðbeinanda barna, ekki gagnrýna ákvarðanir hans fyrir framan iðkendur.
 7. Mettu þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu, því án þeirra hefði barn þitt ekki möguleika á að stunda æfingar og keppni með sínu félagi.
 8. Upplýstu félag/þjálfara/starfsmann um grun um stríðni og/eða áreitni.
 9. Virtu rétt hvers barns, óháð s.s. kyni, kynþætti, trúarbrögðum og kynhneigð.

 

Stuðningsmaður:

 1. Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja, og af virðingu.
 2. Mundu að mikilvægast er að hvetja þitt lið áfram og hrósa þegar vel er gert. Stuðningsmenn eiga að hvetja og hrósa.
 3. Forðastu niðrandi ummæli í garð andstæðinga og samherja, jafnt stuðningsmanna sem og leikmanna og þjálfara.
 4. Forðastu neikvæða hegðun á kappleikjum, svo sem ölvun og ólæti. Mundu að þú ert mikilvæg fyrirmynd félagsmanna og slæm hegðun þín getur skaðað ímynd félagsins alls.
 5. Berðu virðingu fyrir störfum dómara og þjálfara liðsins.
 6. Hlutverk stuðningsmanna er félaginu mjög mikilvægt og því ber stuðningsmanni að standa ávallt vörð um gildi félagsins jafnt utan vallar sem innan.

Þú sem stjórnarmaður eða starfsmaður:

 1. Stattu vörð um anda og gildi félagsins og sjáðu um að hvorttveggja lifi áfram meðal félagsmanna.
 2. Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja og af virðingu.
 3. Virtu lýðræðisreglur og gagnsæi við ákvarðanatöku og stjórnaðu samkvæmt reglum um ábyrga fjármálastjórn
 4. Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu félagsmenn að þátttakendum í ákvarðanatöku eins og hægt er.
 5. Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og utan.
 6. Stuðlaðu að því að formlegum og siðferðislegum reglum og venjum sé fylgt.
 7. Notfærðu aldrei stöðu þína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.

 

 

Samþykkt af stjórn UMSS á stjórnarfundi þann 21. febrúar 2018 og  af kjörfulltrúum UMSS á 98. Ársþingi UMSS þann 10. mars 2018.