UMSS - Afreksmannasjóður

Reglugerð um Afreksmannasjóð Ungmennasambands Skagafjarðar (UMSS)

 

Reglugerðin er svohljóðandi:

1.grein.   Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður UMSS.

2.grein.   Tilgangur sjóðsins er sá að styrkja skagfirska afreksmenn til æfinga og keppni. Eingöngu félagar innan aðildarfélaga UMSS, sem stunda íþróttir iðkaðar innan UMSS.

3.grein.   Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum og 1 til vara. Ársþing UMSS kýs 2 menn í stjórnina og 1 til vara, sem ekki eru í aðalstjórn UMSS. Formaður UMSS er þriðji maður stjórnar og formaður sjóðstjórnar. Kalla skal inn varamann ef fjallað erum mál sem tengjast einhverjum stjórnarmanni sjóðsins persónulega. Skal þá sá stjórnarmaður víkja af fundi þegar rætt er um þá umsókn. Stjórn sjóðsins skal skipuð til eins árs í senn.

4.grein.   Tekjur sjóðsins verði ákveðið hlutfall tekna UMSS af íslenskri Getspá, skv. Lottóreglugerð. Að auki frjáls framlög einstaklinga, stofnana, fyrirtækja  og sveitarfélaga.

5.grein.   Heimilt er að veita úr sjóðnum, á hverjum tíma, öllu því fé sem í honum er. Sjóðsstjórn ákveður styrktarupphæð hverju sinni.

6.grein.   Rétt til styrkveitinga eiga þeir, sem skara fram úr í íþróttagrein sinni.

7.grein.   Til að hljóta styrk, þurfa viðkomandi íþróttamenn að sækja skriflega um til formanns eða framkvæmdarstjóra UMSS og jafnframt að gera grein fyrir ástæðum umsóknarinnar. Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. desember ár hvert.

8. grein.    Formaður UMSS boðar til fundar í sjóðstjórn á tímabilinu 1.-14. desember ár hvert og styrkurinn afhentur við tilnefningu á Íþróttamanni Skagafjarðar.

9. grein. Sjóðstjórn skal á hverju ársþingi UMSS gera grein fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.

10. grein. Skoðunarmenn UMSS eru jafnframt skoðunarmenn reikninga sjóðsins.

11. grein.   Breytinga á reglugerð þessari er hægt að gera á ársþingi UMSS að fengnu samþykki meirihluta atkvæða.

 

Reglur þessar verða sendar öllum aðildarfélögum og ráðum innan raða UMSS og birtar á heimasíðu UMSS.

 

 

Samþykkt á 99. Ársþingi UMSS þann 19.mars 2019